Vold og trusler mot politiet

Antall anmeldelser for vold og trusler mot politiet, hentet ut fra politiets straffesaksregister. På grunn av en feil i registrene, er det ikke mulig å hente ut tall for 2020 og 2021.