Noot: het verwachte aantal halve dagen voor 5-jarigen bedraagt 220 tot en met schooljaar 2016-2017. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er 2 verschillende drempelwaarden: 220 halve dagen in kader van het recht op een schooltoeslag en 250 halve dagen voor het recht op toegang tot het lager onderwijs.
 f 
in