Porcentaxe de candidaturas municipais encabezadas por mulleres nas eleccións de 2015 e 2019