Mere hjemmearbejde i den private sektor

Hver femte privatansatte på det danske arbejdsmarked arbejder hjemme mere end halvdelen af arbejdsugen. I den offentlige sektor er det kun halvt så mange.