Noot: aantal huwelijken tot 2014 op basis van formulieren burgerlijke stand, vanaf 2015 op basis van Rijksregister.
 f 
in