Kart som viser antall registrerte narkotikasaker hos politiet per inbygger mellom 14-17 år i prosent i tidsperioden 2015-2021