Lista glavnih korisnika kohezijske politike po državi članici

Tri glavna korisnika po državi, s brojem projekata čiji su korisnici, ukupna vrijednost projekata i obuhvaćena tematska područja