82.4 millioner mennesker var tvunget på flukt over hele verden ved utgangen av 2020 på grunn av forfølgelse, konflikt, vold, menneskerettighetsbrudd og hendelser som har alvorlig forstyrret den alminnelige orden.