Utlånsvolumet stoppet opp for første gang

At Monio måtte gi opp etter første kvartal, førte til at det samlede utlånsvolumet for lånebasert folkefinansiering falt i 2023. Tallene er innhentet av BankShift og grafen viser lån til eiendomsprosjekter, bedriftslån og obligasjonslån samlet. (Tall i millioner NOK.)