Finansiellt, humanitärt och militärt stöd till Ukraina

Grafiken visar visar stödet till Ukraina fördelat på tre områden.