Tekna-studentene ber KI om forklaringer

Andel innen naturvitenskap og tekniske fag som svarer at de benytter kunstig intelligens (KI) til spesifikke formål. Antall prosent som bruker KI til hvilke formål.