Beskæftigelsesministeriet oplyser, at opgørelserne over antal jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i besvarelsen er baseret på Jobindsats.dk. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere indgår ikke i Danmarks Statistiks ledighedsstatistik.