Her bruker de mest lærere uten lærerutdanning

Blant de 150 største kommunene er det disse som kommer dårligst ut i SSB-statistikken.