Gràfic amb columnes que representen les anomalies tèrmiques a Catalunya