Vývoj tržieb a čistého zisku spoločnosti ASML za 10 rokov

Údaje v miliardách USD