Note: Der er taget udgangspunkt i bankernes egne tal fra årsregnskaberne for 2017. Løn til direktører er medregnet, men ikke til bestyrelsen.