Autor: Daniel Kerekes, konzultant v Restartup a politológ Masarykovej univerzity v Brne