Undersøgelsen er gennemført som en web-måling i perioden 30. maj-1. juni 2019. 1014 respondenter har medvirket i undersøgelsen.