Todos perderon a condición de funcionario tras condena xudicial agás os dous da administración de xustiza, tras sanción administrativa