* I noen saker er det gitt mer enn èn reaksjon, og i andre saker har ett helsepersonell mistet mer enn èn autorisasjon.
 f 
in