Evolución do prezo medio dos alugueiros en función do tamaño dos concellos. Datos de 2019 ata o mes de marzo