Anm.: Fra 1. januar 2016 indeholder målingen også Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension. Denne gruppe har ingen visitationskategori. Kontanthjælpsmodtagere indeholder også kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Antal personer med mentor som eneste tilbud angiver antal personer, der har haft mentor som eneste tilbud i den pågældende periode.