Udvikling i lejlighedsudbuddet i Danmark

Grafen viser udviklingen i antallet af ejerlejligheder til salg i Danmark i perioden fra primo januar 2019 til og med primo maj 2024.