Störst ökning räknat i kronor per invånare, 2017 jämfört med 2014. Statistiken gäller de lång- och kortfristiga skulder som kommunen har totalt.