Ekskludert grønne/bærekraftige boliglån og lån med krav om lokal tilknytning, medlemskap eller andre produkter enn brukskonto med lønnsinngang.