Kommunernas nettokostnad för kultur 2017 som andel av de totala verksamhetskostnaderna.