Kilde: Vindmølleindustriens Branchestatistik 2018. Note: Tal for energiselskaber er nettotal, dvs. at energiselskabernes omsætning er lagt til tallene for vindmølleindustrien. Differencen mellem tallene er dermed energiselskabernes bidrag.
 f 
in