Analysen er foretaget af Epinion på vegne af PwC og er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Analysen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danskere mellem 18-80 år. Tillidsbarometeret præsenterer resultater og udvikling i form af indeks og tillidstal. Alle indeks for et givent tillidsparameter er lavet på baggrund af gennemsnit af de underlæggende spørgsmål, der danner indekset. De konstruerede indeks benyttes således til at sammenligne hver enkelt parameter i indekset.