* Udelukket efter Flygtningekonventionens artikel 1F og lignende, som typisk omhandler personer, der har begået krigsforbrydelser eller alvorlige forbrydelser i hjemlandet. **Udelukket efter Udlændingelovens §10 og 25, som typisk omhandler personer, der er til fare for statens sikkerhed.