Importe medio mensual das altas iniciais de pensións contributivas en Galicia