Dessa ingår inte i bedömningen av "grundutbudet" utan anses vara utöver detta.