Siffrorna visar antalet vårdplatser per 1 000 invånare 2006 och 2017, för både länet och riket.