Siffrorna anges i kronor. De visar hur mycket Inspektionen för vård och omsorg har fakturerat varje kommun för sent verkställda beslut av insatser enligt LSS och socialtjänstlagen de senaste fem åren.