Verktyget omfattar olika aspekter av måltidskvalitet och skolan väljer vilka den vill utvärdera efter egna förutsättningar och ambition. Läs mer om verktygets innehåll: www.skolmatsverige.se/om-verktyget
 f 
in