Både i 2013 og 2017 svarede mere end 11.000 studerende på spørgeskemaet fra Statens Institut for Folkesundhed.