Do výpočtov čistého príjmu sa započítavajú aj rodinné prídavky. Uvedené hodnoty predstavujú ročný príjem osoby s priemerným príjmom v hospodárstve bez poberania rodinných prídavkov na deti. Hodnoty sú uvádzané v eurách. Týkajú sa roku 2015.