Antal störningsminuter som har orsakats på grund av orsakskoden OMÄ 02; obehöriga i spåret/spårspring under perioden 2013-01-01 - 2018-10-01. Totalt blev 540 st pendeltåg störda.