Evolución do importe medio mensual das pensións de viuvez en Galicia e Salario Mínimo Interprofesional