*Τα στοιχεία για το 2019 απεικονίζουν τον αριθμό των παράνομων μεταναστών για το πρώτο εξάμηνο του έτους.