Grafen viser gjennomsnittlig karaktersnitt oppnådd på vitnemålet. Snittet for master gjelder kun for økonomi og administrasjon.