*Τα στοιχεία για το 2019 απεικονίζουν τον αριθμό των αιτούντων άσυλο για το πρώτο εξάμηνο του έτους.