Hodnoty sú uvádzané v eurách za hodinu. Týkajú sa roku 2017.