Antal beslut av länsstyrelsen som har resulterat i förbud att ha hand om djur.