Tallene stammer fra en undersøgelse, der er foretaget i Sverige.