Antal störningstimmar som har orsakats på järnvägen i hela landet på grund av orsakskoden OMÄ 02; obehöriga i spåret/spårspring.