Antal personer som innehar vapenlicens dividerat med folkmängden den 31 december 2018.