Når det kun er de landsdækkende, regionale og lokale aviser og radio & TVs artikler og indslag der indgår i grafen, skyldes det, at der ønskes et kontinuerligt sammenligningsgrundlag igennem årene.