Importe medio das pensións contributivas en Galicia e no conxunto de España