Angiver søgeinteresse i forhold til det højeste punkt i diagrammet, men det siger ikke noget om absolut søgevolumen.