Första bedömning - Ett första bedömningssamtal.
Fördjupad utredning - Fördjupad utredning avser bland annat neuropsykologisk utredning och bedömning av levnadsomständigheter.
Behandling - Behandling avser bland annat ordination av läkemedel och stödjande samtal.